Wat is Mijn Praktijkverklaring?


Mijn Praktijkverklaring helpt jongeren uit het VSO, PRO en MBO-Entree om, via portfolio's, erkende praktijkverklaringen te behalen op (minimaal) MBO niveau-1. De opgedane kennis en praktijkverklaringen ondersteunen deze jongeren om vervolgens een stage-/arbeidsplek te vinden. Scholen die met Mijn Praktijkverklaring werken krijgen gecertificeerde leerwerk-trajecten en ondersteunende instrumenten, die volledig gericht zijn op (1) de 9 kwalificatiedossiers van de entreeopleidingen en op (2) de werkgeverseisen waaraan de praktijkverklaringen moeten voldoen.

Neem bijvoorbeeld de Werkverkenner, waarmee scholen de '7 kenmerken’ van jongeren in beeld kunnen brengen. Daarmee kunnen zij, samen met de leerling, effectief op zoek gaan naar geschikte stagebedrijven. Op de site van Praktijkverklaring.nl kunnen scholen praktijkverklaringen (erkend door de branche) aanvragen als een leerling een of meerdere werkprocessen beheerst. Maar voordat het zover is moeten de jongeren aantonen dat zij de desbetreffende werkprocessen beheersen. En precies daarvoor zijn de portfolio's van Mijn Praktijkverklaring ontwikkeld!

De site Praktijkverklaring.nl is eigendom van SBB, het betreft hier een kosteloze dienstverlening. MijnPraktijkverklaring.nl is officieel en commercieel projectpartner van SBB.

Mijn Praktijkverklaring


Alle instrumenten van SBB staan gratis ter beschikking op hun site. Waarom zou een school dan nog ondersteuning van de makers van Mijn Praktijkverklaring willen? De directeur van een VSO-school waar Mijn Praktijkverklaring al wordt gebruikt antwoordde als volgt:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Jos Directeur VSO

Als je denkt dat je toeleiding naar erkende praktijkverklaringen zo de school binnen kunt halen, heb je het mis. Wat je nodig hebt is ’n goede procesbewaker.

Dát is waar Mijn Praktijkverklaring z'n intrede doet. Het is een aanpak die scholen helpt om praktijkverklaringen en het praktijkleren te implementeren en te bewaken. M.b.v. diverse instrumenten, eigen ambassadeurs, en een ambassadeurstraining is uw school goed voorbereid om jongeren naar praktijkverklaringen te leiden.

Mijn Praktijkverklaring is een in de praktijk (door)ontwikkelde aanpak. Bij het ontwikkelen van de instrumenten hebben we ons laten leiden door twee kanten: aan de ene kant door wat bedrijfsleven en inspectie van VSO- en PrO-scholen verwachten, aan de andere kant door wat scholen en jongeren van zichzelf kunnen verwachten. Onze aanpak bereidt VSO en PrO leerlingen voor op participatie in brede zin; in de maatschappij en/of in het arbeidsproces, ieder naar eigen vermogen.

Als officieel Projectpartner van SBB mogen wij de scholing en producten van Mijn Praktijkverklaring verzorgen aan onderwijsinstellingen. Aan deze dienstverlening zijn natuurlijk wel kosten verbonden.

De aanpak voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door registerleraar.nl en is als aanbod relevant voor leraren. Mijn Praktijkverklaring is gevalideerd voor 13 registeruren.

Vraag direct de flyer aan!  Bovendien krijgt Mijn Praktijkverklaring steun van de Inspectie OCW. Op een PrO-school waar Mijn Praktijkverklaring al geruime tijd wordt gebruikt kwamen zij tot het volgende oordeel:

  Praktijkvorming en stage: De leerkrachten weten heel goed waarvoor er gewerkt wordt met de praktijkvorming en stage. De invoering is goed, het proces dat achter de praktijkvorming zit [lees: Mijn Praktijkverklaring], is indrukwekkend.
  Ministerie OCWAudit eind 2016 VSO-School

  Leerling & Mijn Praktijkverklaring


  Mijn Praktijkverklaring is ontwikkeld voor leerlingen en studenten in het VSO, PrO en MBO-Entree. Hierbij richt het zich op de leerroutes 2 t/m 5. De aanpak biedt ruimte voor een breed scala aan mogelijkheden: interne, begeleide, of externe stages, en praktijkvakken. Alles is hierbij gericht op de MBO-Entree opleidingen. Het doel is om, via gecertificeerde leerwerk-trajecten, te komen tot Praktijkverklaringen die resulteren in een arbeidsovereenkomst.

  Leerroute 2

  Activerende en taakgerichte dagbesteding

  De focus bij deze groep jongeren ligt op een selectie van deeltaken van de MBO Werk­processen. Daar waar mogelijk wil het jongeren de mogelijkheid geven door te stromen richting beschutte arbeid.

  Leerroute 3

  Beschutte arbeid

  Bij deze groep jongeren ligt de focus op alle deeltaken van alle MBO Werkprocessen. Vaak hebben zij meer ondersteuningsbehoefte nodig. Dit willen we dan ook duidelijk in beeld brengen

  Leerroute 4

  Arbeid

  Ook bij deze jongeren worden alle deeltaken van alle MBO Werkprocessen getraind en beoordeeld. Zij zijn immers aangewezen op arbeid en met een Praktijkverklaring op zak maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

  Leerroute 5

  MBO Entree certificaten en Praktijk­verklaringen

  Van deze groep jongeren mag worden verwacht dat zij van meerdere MBO Werkprocessen Praktijkverklaringen kunnen behalen. Hiermee verstevigen zij hun kans op de arbeidsmarkt en (eventueel) vervolgonderwijs.

  hidden - exclamation loader

  Een Praktijkverklaring geeft geen recht op in-/doorstroom binnen het MBO-onderwijs!

  Net als de aanpak van SBB, is Mijn Praktijkverklaring gebaseerd op de systematiek van werkend leren in het MBO, een systeem dat al bijna een eeuw verankerd is in de onderwijswetgeving. Het brengt dat systeem uit het MBO naar het VSO en PrO toe en slaat zo de brug tussen deze leerlingen en de arbeidsmarkt. De leerling doorloopt drie fasen:

  1. Oriëntatie van de leerling op zijn loopbaan
  2. Volgen van een leerwerktraject
  3. Begeleiding bij het vinden en behouden van een passende werkplek

  Leraar & Mijn Praktijkverklaring


  De SBB heeft Mijn Praktijkverklaring gewaardeerd als een sluitende aanpak, die in elke school kan worden gehanteerd zonder dat die school (heel) anders moet gaan werken. Als een school met Mijn Praktijkverklaring gaat werken zal er wel iets veranderen, maar gelukkig haalt het niet uw school overhoop! Het is vooral een implementatietraject: een manier waarop uw school gemakkelijk(er) eigen trajecten voor arbeidstoeleiding kan vormen, geheel in lijn met de wettelijke eisen van het ministerie. Mijn Praktijkverklaring is officieel projectpartner van SBB.

  Contact


  Indien u meer informatie wenst over Mijn Praktijkverklaring (of een presentatie aan uw team door ons wilt laten verzorgen) kunt u contact met ons opnemen:

  Neem contact op!   Liever direct of mondeling contact? Neem dan contact op met Paul of Freerk.

   Paul Abma
   info -at- onderwijstraining -dot- nl
   06 28860983

   Freerk Steendam
   info -at- onderwijstraining -dot- nl
   06 55561504